Contra Costa Times: Hội chợ việc làm quận East Contra Costa

Tish GallegosTrong truyền thông

BRENTWOOD — Hãy tổ chức hội chợ việc làm và họ sẽ đến.

Và vào thứ Năm, họ đã làm được: Hàng trăm người tìm việc đã tập trung về Brentwood để tham dự Hội chợ nghề nghiệp Quận Đông.

Dòng người chờ đợi ở trung tâm cộng đồng thành phố để bắt đầu sự kiện kéo dài khắp tiền sảnh khi 61 nhà tuyển dụng chuẩn bị gặp gỡ quần chúng.

Không ít hơn 658 ứng viên đã đăng ký trực tuyến tham gia hội chợ kéo dài ba giờ, được tổ chức bởi Ban Phát triển Lực lượng lao động của Hạt Contra Costa và Sở Phát triển Việc làm của bang.

“Đó chắc chắn là một sự kiện lớn,” …
Đọc toàn bộ bài viết tại Contra Costa Times