AAA 2019 Nangangailangan ng Assessment Survey

Tish GallegosReleases News

Inanunsyo ng Area Agency on Aging (AAA) ng Contra Costa County ang 2019 Needs Assessment Survey nito sa mga residenteng 60 taong gulang o higit pa. Ang layunin ng survey ay mangalap ng mahalagang data sa mga pangangailangan sa serbisyo ng mga matatanda at kanilang mga tagapag-alaga na naninirahan sa loob ng 19 na lungsod ng county. Gagamitin ng AAA ang data para sa Four-year Area Plan on Aging ng county.