Mga Oportunidad sa Trabaho sa Employment at Human Services

Kami ay patuloy na nagre-recruit para sa mga trabaho. Social Workers, Eligibility Workers, Clerks at Secretaries. Maaari kang maghanap ng mga trabaho sa amin sa Website ng County dito:  http://www.co.contra-costa.ca.us/361/Human-Resources