Children's Leadership Council

Contra Costa

Children's Leadership Council
Ang bawat bata ay nararapat na maging masaya, malusog, at maabot ang kanilang buong potensyal. At ang bawat pamilya ay karapat-dapat sa suporta at mga mapagkukunang kailangan upang palakihin ang mga bata na nababanat na nagiging maunlad na matatanda. Sa isang pangako sa mga prinsipyong ito, ang Contra Costa Employment and Human Services Department, Health Services Department at First 5 Contra Costa ay nangunguna sa mga pagsisikap na magtatag ng isang countywide Children's Leadership Council (CLC) upang palakasin ang mga partnership, kasanayan, patakaran, sistema at pamumuhunan na nagpapabuti ng mga pagkakataon at kinalabasan para sa mga bata at pamilya.

Para sa karagdagang impormasyon o para makilahok:

Devorah Levine
Pangalawang direktor
(925) 608-4886
or
[protektado ng email]
Imahen
Imahen
Imahen