Isang larawan ng sariwang prutas at gulay na inilatag sa isang countertop.

Mga Sesyon sa Pakikinig ng Food Security

Larena BaldazoMga Anunsiyo

Sumali sa isa sa aming tatlong sesyon ng pakikinig upang ibigay ang iyong pananaw sa kawalan ng seguridad sa pagkain sa Contra Costa County. Ang aming layunin ay makipagtulungan sa aming mga kasosyo sa komunidad upang matugunan ang aming…