Ombudsperson

Kailangan mo ba ng tulong sa pagkuha ng mga serbisyo o pag-access sa iyong mga benepisyo?

Ang ombudsperson ay isang independyente at walang kinikilingan na tao na maaaring tumulong sa iyo sa pagkuha ng resolusyon sa mga salungatan o mga reklamong nauugnay sa CalWorks, Medi-Cal, CalFresh (Mga Selyo ng Pagkain), Pangkalahatang Tulong, Mga Serbisyong Pansuporta sa Tahanan, Mga Serbisyong Pang-proteksiyon sa Pang-adulto at Mga Bata at Pamilya.

Upang maabot ang isang ombudsperson:

Para sa mga isyung nauugnay sa mga programa ng benepisyo at Mga Serbisyong Proteksiyon ng Pang-adulto:
Julie Peck
(925) 788-1722
[protektado ng email]

Para sa mga isyung nauugnay sa Mga Serbisyong Pambata at Pampamilya:
CFS Ombudsperson
(925) 334-0698
[protektado ng email]

Ang pangunahing layunin ng aming Ombudsperson Program ay itaguyod at mapanatili ang magandang relasyon sa pagitan ng Employment & Human Services at ikaw, ang aming mga customer.