Nag-hire Kami ng mga Early Childhood Educators!

Larena BaldazoMga Anunsiyo

We’re hiring Teachers, Associate Teachers, and Site Supervisors! Apply now: Teachers & Associate Teachers – Apply at https://bit.ly/ECETeacherOpenings   Site Supervisors – Apply at https://bit.ly/ECESiteSupJobOpenings $6,000 Hiring Bonus! (now through …

Mayo ay CalFresh Awtomatikong Buwan

Larena BaldazoMga Anunsiyo

CalFresh Nagsimula ang Buwan ng Kamalayan noong Mayo ng 2011 at ito ang opisyal na buwan na nakatuon sa pagpapataas ng kamalayan ng publiko sa CalFresh. Ang estado, mga county at mga organisasyong nakabatay sa komunidad ay nakatuon sa pagbibigay ng kamalayan, pag-alis …

Isang larawan ng sariwang prutas at gulay na inilatag sa isang countertop.

Mga Sesyon sa Pakikinig ng Food Security

Larena BaldazoMga Anunsiyo

Sumali sa isa sa aming tatlong sesyon ng pakikinig upang ibigay ang iyong pananaw sa kawalan ng seguridad sa pagkain sa Contra Costa County. Ang aming layunin ay makipagtulungan sa aming mga kasosyo sa komunidad upang matugunan ang aming…