Tungkol sa Amin

Naglilingkod kami sa magkakaibang county

 • Mayroon kaming mahigit 1,161,413 residente (mula noong 2020) na naninirahan sa loob ng 798 square miles, ang ikasiyam na pinakamalaking county sa estado.
 • Mayroong 19 na lungsod at 38 unincorporated na lugar na matatagpuan sa loob ng tatlong heograpikal na natatanging rehiyon: East Contra Costa, Central Contra Costa, at West Contra Costa.
 • Ang aming magkakaibang populasyon ay 41% Caucasian (hindi Hispanic o Latino), 27% Hispanic o Latino, 10% African American, 19% Asian, at 3% American Indian, Pacific Islander/Native Hawaiian, o ibang lahi. 
 • Ang median na kita ng sambahayan sa Contra Costa County ay $103,997.
 • Noong nakaraang Fiscal Year (Hulyo – Hunyo 2022), ang aming unemployment rate ay may average na 4.5%. at 7.2% ng ating populasyon ay may kita na mas mababa sa antas ng kahirapan.
 • Halos 1,900 kawani ng Employment & Human Services ay matatagpuan sa 39 na lokasyon sa buong county malapit sa mga taong pinaglilingkuran namin.
 • Noong nakaraang Fiscal Year (Hulyo – Hunyo 2022), nagsilbi kami ng halos 350,000 indibidwal, na kumakatawan sa higit sa 1 sa bawat 4 na residente ng Contra Costa County.

Bilang isang grupo, malamang na halos katulad mo kami

 • Nasisiyahan kaming panoorin ang aming mga pamilya na umunlad, ang pagkakaibigan ay lumalalim at ang mga komunidad ay nagiging mas malakas. Ang aming mga trabaho ay makabuluhan at nagbibigay sa amin ng pagkakataong mag-alok ng pinakamataas na kalidad ng serbisyo sa mga residente ng Contra Costa County. Nagsusumikap kaming tratuhin ang lahat ng tao nang may paggalang, dignidad at patas.
 • Nagbibigay ang mga kawani ng bilingual ng mga serbisyo sa Spanish, Vietnamese, Farsi, Pashto, Dahri, Korean, Cantonese, Mandarin, Tagalog, American Sign Language, at higit pa. Ang mga tagasalin ng kontrata ay magagamit upang makipag-usap sa ibang mga wika.
 • Ang karamihan sa aming mga kawani ay kinakatawan ng SEIU Local 1021, AFSCME 2700 at 512 at Employees Association, Local 1 at IFPTE Local 21.
 • Sa nakalipas na limang taon, nakatulong kami sa average na 12,293 naghahanap ng trabaho bawat taon at nagbigay ng mga indibidwal na serbisyo sa karera sa average na 875 kalahok bawat taon mula sa Departamento at komunidad. Nagbibigay kami ng pagsasanay sa teknikal na programa para sa Mga Serbisyo ng Workforce, Mga Serbisyong Pambata at Pamilya at Mga Serbisyo para sa Pang-adulto at Pag-iipon, at mga klase ng propesyonal na pagpapaunlad para sa lahat ng kawani.
 • Ang Departamento ng Employment & Human Services ay may pananagutan para sa isang badyet na lampas sa $546 milyon; 6% ay pinondohan ng County at 94% mula sa pederal, estado, at pinondohan ng estado na mga lokal na kita. Pinangangasiwaan namin ang higit sa 60 mga programa na ipinag-uutos ng mga pederal, estado at lokal na pamahalaan.