Pang-emergency na Pangangalaga sa Bata para sa Mga Mahahalagang Manggagawa ng Contra Costa (4.24.20)

Tish GallegosMga Anunsiyo, Releases News

Mahalagang Kaluwagan sa Pag-aalaga ng Bata para sa Mga Manggagawa sa Frontline ng COVID-19 Contra Costa County Nagpapakilos ng Suporta para sa Staff ng Pangangalagang Pangkalusugan, Mga First Responder at Lahat ng Mahahalagang Manggagawa Martinez, Calif. (Abril 24, 2020) – Sa …