Roadmap sa Resolution

Makipag-ugnay sa Amin:

Kung pinaghihinalaan mo na ang isang bata na kilala mo ay inaabuso o pinababayaan maaari kang gumawa ng referral sa pamamagitan ng pagtawag sa aming 24-oras, pitong araw sa isang linggo na Hotline Toll Free sa (877) 881-1116. Maaaring anonymous ang iyong ulat.

Maaari mong gamitin ang form na ito upang:

Magtanong

Magbigay ng feedback o mungkahi

Kumuha ng Impormasyon tungkol sa Proseso ng Karaingan

Pakitandaan na kung mayroon kang alalahanin tungkol sa kaligtasan ng isang partikular na bata, gagawin namin hindi magagawang tugunan ang isyu nang walang naaangkop na impormasyong ibinigay sa Hotline ng Mga Serbisyong Pambata at Pampamilya sa (877) 881-1116. Maaaring anonymous ang iyong ulat.