Programa ng Independent Living Skills: Tungkol sa Amin

Ang programa ng Independent Living Skills ay nagbibigay ng mga serbisyo sa mga kabataan na nasa pangangalaga o kamakailang napalaya mula sa Foster Care System. Ang aming programa ay may kawani ng Programa Specialists na dalubhasa sa Edukasyon, Trabaho, Pabahay at Kalusugan at Kaayusan. Ang aming programa ay nagsisilbi sa mga kabataan hanggang sa edad na 21.

Ang aming gusali ay binubuo ng mga opisina, silid-aralan, library computer lab at kusina.

Nagtuturo kami ng iba't ibang workshop- Life Skills, Money Management, Resume Development, Young Parents Workshop, Scholarships, SAT/ACT, College Application, Housing, Cooking, atbp. Sinisikap naming bigyan ang aming mga kabataan ng mga kasanayang kinakailangan upang magtagumpay pagkatapos umalis sa foster sistema ng pangangalaga. Ang mga kawani ng ILSP ay nakikipagtulungan din nang isa-isa sa mga kabataan na maaaring hindi mahusay sa isang setting ng silid-aralan o maaaring mangailangan ng kaunting karagdagang tulong.

Ang aming kusina ay nagsisilbing pangunahing lugar para sa mga klase sa pagluluto at nagdodoble bilang isang youth break room.

Sa higit sa 30 mga computer na may kakayahang internet sa aming lab, natutulungan namin ang mga kabataan sa tulong pinansyal, paghahanap ng trabaho at resume, paghahanap ng pabahay at mga aplikasyon sa kolehiyo.

Ipinagmamalaki din ng ILSP na matulungan ang mga kabataan sa aming sariling closet ng damit at pantry ng pagkain. Ang mga kabataan ay makakahanap ng panayam o mga kaswal na damit o mag-uwi ng isang kahon ng pagkain nang walang bayad sa kanila.