Pangangalaga sa Pamilya

Sa pamamagitan ng programang Pangangalaga ng Pamilya, ang mga masinsinang serbisyo sa suporta ay ibinibigay sa mga pamilyang may mga anak na nasa panganib ng paglalagay sa labas ng bahay. Binibigyang-diin ng programang ito ang pagpapanatiling magkakasama ang mga pamilya sa isang ligtas, mapag-aruga na kapaligiran at pagbibigay sa kanila ng mga kasanayang mananatili sa kanila kapag umalis sila sa programa.

Ang mga kawani ng Family Preservation ay bumuo ng mga pamamaraan ng interbensyon na iniakma upang umangkop sa mga indibidwal na pangangailangan ng mga pamilya. Bawat taon, halos 120 pamilya sa loob ng Children & Family Services Bureau ang tumatanggap ng masinsinang serbisyo na tumutulong sa kanilang manatiling magkasama, ligtas at malusog. Available ang mga serbisyo sa buong county.