Komersyal
Kasarian
pinagsamantalahan
Mga bata

Ang komersyal na pagsasamantala sa mga bata (CSEC) ay tumutukoy sa akto ng sekswal na pang-aabuso sa isang bata para sa pakinabang ng ekonomiya sa pamamagitan ng puwersa, pandaraya, o pamimilit.

Ilang mga palatandaan ng babala:

Talamak na tumatakbo palayo sa bahay o kinalalagyan, nang walang paliwanag kung nasaan

Mga sanggunian na madalas na paglalakbay sa ibang mga lungsod o estado

Mga pagbabago sa pag-uugali, pananamit, o materyal na pag-aari

Sanggunian sa isang mas matandang nobyo/girlfriend

Ikaw ba ay isang bata o tinedyer na nangangailangan ng suporta?

Ikaw ba ay isang organisasyon o ahensya ng komunidad na tumutulong na wakasan ang child sexploitation?

Drop-In center at mga grupo sa CVS

  • Antioch (301 West 10th Street) tuwing Lunes at Martes, 2 hanggang 6 pm
  • San Pablo (2101 Van Ness Street) tuwing Miyerkules mula 2 hanggang 6 pm at Huwebes mula 3 hanggang 7 pm

Higit Pang Mga Mapagkukunan

Hotline ng Pang-aabuso sa Bata

(877) 881-1116

Contra Costa Crisis Center
24 na oras na Crisis Line:

(800) 833-2900

National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)

(800) 843-5678

National Hotline ng Human Trafficking

(888) 373-7888