AB 1299 – Mga Presumptive Transfers

Ang Presumptive Transfer ay nangangahulugang isang agarang paglipat ng responsibilidad para sa probisyon ng, o pagsasaayos at pagbabayad para sa, Specialty Mental Health Services (SMHS) mula sa county ng orihinal na hurisdiksyon patungo sa county kung saan nakatira ang isang foster child. Para sa mga katanungan at iba pang pakikipag-ugnayan sa Mga Serbisyong Pambata at Pampamilya tungkol sa Mga Presumptive Transfer sa Contra Costa County, mangyaring ipadala ang iyong email sa:
[protektado ng email]
o tawagan:
Nancy Fernandez, Tagapamahala ng Dibisyon, sa:
(925) 602-6933.