BANSA NG COSTA NG CONTRA

Trabaho at Serbisyong Pantao

Imahen

Mga Benepisyo

Nilikha upang pasiglahin at palakasin ang mga bono sa komunidad, ang Contra Costa County ay nagsusumikap na kumilos bilang isang hindi matitinag na mapagkukunan para sa mga hindi naseserbisyuhan at mahinang mga miyembro ng ating komunidad. Nagbibigay ng iba't ibang benepisyong pinansyal at medikal sa mga kwalipikado, ang aming mga programa ay idinisenyo upang matiyak ang pinakamainam na kalusugan at kagalingan para sa lahat.

Sa higit sa 2,300 empleyado sa higit sa limang integrative county-led bureaus, gusto naming sabihin na kami ay nasa negosyo ng paggawa ng magagandang bagay para sa iba. Ang aming buong misyon ay upang mapadali ang pag-access sa mga programa ng pamahalaan para sa mga nangangailangan sa buong county. Pinalakas ng paniniwala na ang lahat ng tao ay karapat-dapat na tamasahin ang isang tiyak na antas ng pinansiyal na integridad nang hindi nawawalan ng dignidad, ang aming mga pinuno at miyembro ng pangkat ay hinihimok na kumilos bilang mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan para sa mga nangangailangan ng pansamantala o pangmatagalang tulong.

Ang layunin ay alisin ang mga pagkabigo at kalituhan na kadalasang nararanasan ng mga miyembro ng komunidad kapag sinusubukang makakuha ng mga benepisyo sa tulong panlipunan. Gusto naming gawing pare-pareho at walang problema ang proseso hangga't maaari. Pag-aalis ng mga hadlang at pagbabawas ng mga red-tape na pagkaantala ng gobyerno, ang EHSD ay iyong mapagkukunan sa lokal na tulong para sa iyo at sa iyong pamilya.

Kasama sa mga programang benepisyo ng EHSD ang:

  • CalFresh — isang makabagong diskarte sa food stamp program, CalFresh nagbibigay ng buwanang elektronikong benepisyo para sa mga aprubadong grocery item sa mga kwalipikadong pamilya.
  • CalWorks — Ang diskarte ng pagkakataon sa trabaho ng California, na ginawa upang matulungan ang mga nasa hustong gulang na may mababang kita na madagdagan ang buwanang pananalapi sa pamamagitan ng mga pagsisikap na maging kwalipikado.
  • Medi-Cal — Bilang bahagi ng Affordable Care Act, Medi-Cal ay isang subsidized na programa sa pangangalagang pangkalusugan na nagsisiguro ng pagkakasakop para sa mga pamilyang mababa ang kita.

Sa isang pokus na palaging masigasig na naglalayong tratuhin ang bawat mamamayan ng ating county nang may paggalang at pakikiramay, ang EHSD ay iyong mapagkukunan sa pinakamahusay na maiaalok ng ating mga departamento. Mga tanong tungkol sa kung anong mga programa ang maaari kang maging kwalipikado? Tawagan mo kami ngayon. Ang sinumang kinatawan na sasagot ay malugod na tumulong.