Electronic Benefits Transfer (EBT)

Ang EBT ay kumakatawan sa Electronic Benefit Transfer at ang kinakailangang paraan para sa mga tatanggap ng CalFresh (dating tinatawag na Food Stamps), CalWORKs, Refugee, at General Assistance para makatanggap ng mga benepisyo. Hindi nito binabago ang anumang mga tuntunin sa pagiging kwalipikado. Sa halip na magpadala CalFresh at mga tseke sa koreo, ang mga benepisyo ay ilalagay sa isang espesyal na EBT account para sa tatanggap. Wala nang ninakaw o nawalang mga tseke o CalFresh benepisyo.

Paano ko maa-access ang aking CalFresh at CalWORKs benepisyo sa EBT account?

Bibigyan ka ng isang plastic EBT card na tinatawag na Golden State Advantage Card. Mukhang isang credit card o isang bank debit card. Magkakaroon ka rin ng personal identification number (PIN) na ikaw lang ang makakaalam. Gagamitin mo ang iyong EBT card upang ma-access ang iyong mga benepisyo sa pera mula sa Automatic Teller Machines (ATMs), mga tindahan o makakuha ng cash-back sa mga pagbili mula sa mga tindahan. Maaari mong gamitin ang EBT card sa mga grocery store para bumili ng pagkain gamit ang CalFresh mga benepisyong na-kredito sa iyong EBT account.

Ano ang Direct Deposit?

Ang Direct Deposit ay nagbibigay ng karagdagang paraan ng paghahatid ng benepisyo. Hindi nito binabago ang anumang mga tuntunin sa pagiging kwalipikado. Ang Direct Deposit ay boluntaryo. Mga tatanggap ng CalWORKsMaaaring piliin ng , Refugee, at General Assistance na direktang ideposito ang kanilang cash aid sa kanilang personal na checking o savings account sa halip na magkaroon ng cash benefits na binayaran sa pamamagitan ng EBT (Electronic Benefit Transfer). Ang mga kalahok ng Direct Deposit ay makakatanggap ng Advise Notice sa pamamagitan ng koreo kapag ang isang direktang deposito ay ginawa sa kanilang account.

Maaari ba akong magkaroon ng parehong EBT at Direktang Deposito?

Kung nakatanggap ka ng cash grant sa pamamagitan ng CalWORKs, Refugee, o mga programang Pangkalahatang Tulong at natatanggap mo CalFresh benepisyo, dapat mong matanggap ang CalFresh benepisyo sa pamamagitan ng EBT. Gayunpaman, maaari mong direktang ideposito ang iyong cash grant sa iyong personal na checking o savings account.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa EBT at Direct Deposit tawagan ang iyong manggagawa.