Mga Serbisyong Pambata at Pampamilya

Kamusta…

Pinoprotektahan namin ang mga bata mula sa pang-aabuso at pagpapabaya at itinataguyod ang kapakanan ng mga bata at kanilang mga pamilya sa kanilang mga komunidad.

[magbasa nang higit pa]