Mga Tuntunin ng Paggamit

Ang access sa at paggamit ng website ng Contra Costa County ay ibinibigay alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon na ito. MANGYARING BASAHIN NG MABUTI ANG MGA TUNTUNIN NA ITO DAHIL ANG PAGGAMIT NG SITE NA ITO AY NAGBIBIGAY NG PAGTANGGAP SA MGA TUNTUNIN AT KONDISYON NA ITO.

Pagtatanggi ng Pananagutan

Hindi mananagot ang County ng Contra Costa, o alinman sa mga ahensya nito o alinman sa mga empleyado nito para sa anumang hindi wasto o maling paggamit ng impormasyong inilarawan at/o nakapaloob dito at walang pananagutan para sa paggamit ng sinuman sa impormasyon. Sa anumang pagkakataon ay mananagot ang County o ang mga empleyado nito para sa anumang direkta, hindi direkta, nagkataon, espesyal, kapuri-puri, o kinahinatnang mga pinsala (kabilang, ngunit hindi limitado sa, pagkuha o kapalit na mga produkto o serbisyo; pagkawala ng paggamit, data, o kita; o pagkagambala sa negosyo) gayunpaman sanhi at sa anumang teorya ng pananagutan, maging sa kontrata, mahigpit na pananagutan, o tort (kabilang ang kapabayaan o kung hindi man) na nagmumula sa anumang paraan sa labas ng paggamit ng system na ito, kahit na pinapayuhan ang posibilidad ng naturang pinsala. Ang disclaimer ng pananagutan na ito ay nalalapat sa anumang pinsala o pinsala, kabilang ngunit hindi limitado sa mga sanhi ng anumang pagkabigo sa pagganap, pagkakamali, pagtanggal, pagkaantala, pagtanggal, depekto, pagkaantala sa operasyon o paghahatid, computer virus, pagkabigo sa linya ng komunikasyon, pagnanakaw o pagkasira o hindi awtorisadong pag-access sa, pagbabago ng, o paggamit ng rekord, kung para sa paglabag sa kontrata, masasamang pag-uugali, kapabayaan o sa ilalim ng anumang iba pang dahilan ng pagkilos.

Disclaimer ng Warranty At Katumpakan ng Data

Bagama't ang data na natagpuan gamit ang mga sistema ng pag-access ng County ng Contra Costa ay ginawa at naproseso mula sa mga pinagmumulan na pinaniniwalaang maaasahan, walang warranty, ipinahayag o ipinahiwatig, ang ginawa patungkol sa katumpakan, kasapatan, pagkakumpleto, legalidad, pagiging maaasahan o pagiging kapaki-pakinabang ng anumang impormasyon. Nalalapat ang disclaimer na ito sa parehong hiwalay at pinagsama-samang paggamit ng impormasyon. Ang County ay nagbibigay ng impormasyong ito sa isang “as is” na batayan. Ang lahat ng mga warranty ng anumang uri, ipinahayag o ipinahiwatig, kabilang ngunit hindi limitado sa mga ipinahiwatig na mga warranty ng kakayahang maikalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, kalayaan mula sa kontaminasyon ng mga virus ng computer at hindi paglabag sa mga karapatan sa pagmamay-ari ay tinatanggihan. Maaaring pana-panahong gawin ang mga pagbabago sa impormasyon dito; ang mga pagbabagong ito ay maaaring isama o hindi sa anumang bagong bersyon ng publikasyon. Kung nakakuha ka ng impormasyon mula sa alinman sa mga web page ng County mula sa isang pinagmulan maliban sa mga pahina ng County, magkaroon ng kamalayan na ang elektronikong data ay maaaring mabago kasunod ng orihinal na pamamahagi. Ang data ay maaari ding mabilis na mawalan ng petsa. Inirerekomenda na maingat na bigyang pansin ang mga nilalaman ng anumang data na nauugnay sa isang file, at ang pinagmulan ng data o impormasyon ay makontak sa anumang mga katanungan tungkol sa naaangkop na paggamit. Kung makakita ka ng anumang mga pagkakamali o pagkukulang, hinihikayat ka naming iulat ang mga ito sa www.ehsd-x:8888.

Pagwawaksi ng Pag-endorso

Ang County ng Contra Costa ay maaaring isang tagapamahagi ng nilalaman kung minsan ay ibinibigay ng mga third party at user. Anumang mga opinyon, payo, Pahayag, serbisyo, alok, o iba pang impormasyon o nilalaman na ipinahayag o ginawang available ng mga third party, kabilang ang mga nagbibigay ng impormasyon, user, o iba pa, ay yaong sa kani-kanilang (mga) may-akda o (mga) distributor at hindi kinakailangang sabihin o ipakita ang mga nasa County ng Contra Costa at hindi dapat gamitin para sa mga layunin ng pag-advertise o pag-endorso ng produkto. Ang pagtukoy dito sa anumang partikular na komersyal na produkto, proseso, o serbisyo sa pamamagitan ng trade name, trademark, tagagawa, o kung hindi man, ay hindi bumubuo o nagpapahiwatig ng pag-endorso, rekomendasyon, o pagpabor nito ng County.

Pagwawaksi para sa Mga Panlabas na Link

Ang County ng Contra Costa ay hindi mananagot para sa mga nilalaman ng anumang mga pahina sa labas ng site na isinangguni. Partikular na kinikilala ng user na ang County ay hindi mananagot para sa mapanirang-puri, nakakasakit, o ilegal na pag-uugali ng ibang mga user, link, o mga ikatlong partido at ang panganib ng pinsala mula sa nabanggit ay ganap na nakasalalay sa gumagamit. Ang mga link mula sa mga web page ng County ng Contra Costa sa World Wide Web patungo sa ibang mga site ay hindi bumubuo ng isang pag-endorso mula sa County. Ang mga link na ito ay ibinigay bilang isang serbisyo ng impormasyon lamang. Responsibilidad ng web surfer na suriin ang nilalaman at pagiging kapaki-pakinabang ng impormasyong nakuha mula sa ibang mga site. Ang Mga Web Page ng County ay maaaring maglaman ng mga link sa iba pang nauugnay na mga site at mapagkukunan ng World Wide Web Internet. Dahil ang Mga Web Page ng County ay walang pananagutan para sa pagkakaroon ng mga panlabas na mapagkukunang ito o ang kanilang mga nilalaman, dapat mong idirekta ang anumang mga alalahanin tungkol sa anumang panlabas na link sa administrator ng site o webmaster nito.

Pagwawaksi ng Tungkulin upang Magpatuloy sa Paglalaan ng Data

Dahil sa pabago-bagong katangian ng Internet, ang mga mapagkukunan na libre at magagamit sa publiko balang araw ay maaaring mangailangan ng bayad o pinaghihigpitang pag-access sa susunod, at ang lokasyon ng mga item ay maaaring magbago habang ang mga menu, homepage, at mga file ay muling inayos. Ang gumagamit ay tahasang sumasang-ayon na ang paggamit ng web site ng County ay nasa tanging panganib ng gumagamit. Hindi ginagarantiyahan ng County na ang serbisyo ay hindi maaantala o walang error. Ang mga dokumento at kaugnay na mga graphic na nai-publish sa server na ito ay maaaring maglaman ng mga teknikal na kamalian o typographical error. Pana-panahong idinaragdag ang mga pagbabago sa impormasyon dito. Ang County at/o ang kani-kanilang mga ahensya at programa ay maaaring gumawa ng mga pagpapabuti at/o mga pagbabago sa impormasyon at/o mga programang inilarawan dito anumang oras.

 

Paunawa sa Privacy ng Contra Costa County

Umiiral ang mga alituntunin at regulasyon ng County of Contra Costa upang matiyak na bukas ang pamahalaan at may karapatan ang publiko na ma-access ang mga naaangkop na talaan at impormasyong taglay ng pamahalaan ng County. Kasabay nito, may mga pagbubukod sa karapatan ng publiko na ma-access ang mga pampublikong rekord na ibinigay ng mga batas ng County, Estado at Pederal. Kasama sa mga pagbubukod na ito ang privacy ng mga indibidwal. Ang impormasyong nakolekta sa site na ito ay nagiging pampublikong rekord at maaaring sumailalim sa pagsisiyasat at pagkopya ng publiko, maliban kung may pagbubukod sa batas. Sa panahon ng iyong pagbisita sa Contra Costa County, ang impormasyon na hindi madaling matukoy ng isang indibidwal ay maaaring awtomatikong kolektahin at iimbak. Ang impormasyong ito ay gagamitin lamang upang mapabuti ang aming mga serbisyo sa web. Para sa higit pang detalye sa aming patakaran sa privacy, pakitingnan ang pinalawak na pahayag na sumusunod.

Impormasyon na maaaring Kolektahin at Paano ito magagamit

Kung wala kang gagawin sa panahon ng iyong pagbisita sa Web site ng Contra Costa County ngunit mag-browse o mag-download ng impormasyon, maaari naming awtomatikong kolektahin at iimbak ang sumusunod na impormasyon tungkol sa iyong pagbisita:

1. Ang Internet Protocol address at domain name na ginamit ngunit hindi ang email address. Ang Internet Protocol address ay isang numerical identifier na itinalaga alinman sa iyong Internet service provider o direkta sa iyong computer. Ginagamit namin ang Internet Protocol Address upang idirekta ang trapiko sa Internet sa iyo;

2. Ang uri ng browser at operating system na ginamit mo at ang bilis ng iyong koneksyon;

3. Ang petsa at oras na binisita mo ang site na ito;

4. Ang mga web page o serbisyong na-access mo sa site na ito; at

5. Ang web site na binisita mo bago pumunta sa web site na ito.

Ang impormasyon na maaari naming awtomatikong kolektahin o iimbak ay gagamitin upang mapabuti ang nilalaman ng aming mga serbisyo sa web at upang matulungan kaming maunawaan kung paano ginagamit ng mga tao ang aming mga serbisyo. Sinusuri ng Contra Costa County ang aming mga log sa web site upang patuloy na mapabuti ang halaga ng mga materyal na makukuha sa aming site. Ang mga log ng aming web site ay hindi personal na nakikilala, at hindi namin sinusubukang i-link ang mga ito sa mga indibidwal na nagba-browse sa Web site ng Contra Costa County.

Kung sa panahon ng iyong pagbisita sa Contra Costa County, lumahok ka sa isang survey o magpadala ng email, ang sumusunod na karagdagang impormasyon ay kokolektahin:

1. E-mail correspondence: Ang e-mail address at nilalaman ng e-mail;

2. Mga Survey: Anumang impormasyon na iyong boluntaryo bilang tugon sa isang survey.

Ang impormasyong nakolekta ay maaaring hindi limitado sa mga text character at maaaring may kasamang audio, video, at mga graphic na format ng impormasyon na ipinapadala mo sa amin. Ang impormasyon ay pinananatili alinsunod sa mga tuntunin at regulasyon ng Contra Costa County.

Maaari naming gamitin ang iyong email upang tumugon nang naaangkop. Maaaring ito ay upang tumugon sa iyo, upang matugunan ang mga isyung natukoy mo, upang higit pang mapabuti ang aming web site, o ipasa ang email sa ibang ahensya para sa naaangkop na aksyon. Ang impormasyon ng survey ay gagamitin para sa layuning itinalaga.

Personal na Impormasyon at Pagpipilian

Ang "Personal na impormasyon" ay impormasyon tungkol sa isang indibidwal na madaling makikilala sa partikular na indibidwal na iyon. Kasama sa personal na impormasyon ang mga personal na pagkakakilanlan gaya ng pangalan, address, at numero ng telepono ng isang indibidwal. Ang isang domain name o Internet Protocol address ay hindi itinuturing na personal na impormasyon.

Hindi kami mangongolekta ng personal na impormasyon tungkol sa iyo maliban kung boluntaryo kang lumahok sa isang aktibidad na humihingi ng impormasyon (ibig sabihin, pagpapadala ng e-mail o paglahok sa isang survey). Kung pipiliin mong hindi lumahok sa mga aktibidad na ito, ang iyong pagpili ay hindi makakaapekto sa iyong kakayahang gumamit ng anumang iba pang tampok ng Web site ng Contra Costa.

Kung ang personal na impormasyon ay hiniling sa web site o boluntaryo ng gumagamit, ang mga patakaran at regulasyon ng County, ang State's Information Practices Act of 1977 o ang Federal Privacy Act of 1974 ay maaaring protektahan ito. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay isang pampublikong tala sa sandaling ibinigay mo ito, at maaaring sumailalim sa pampublikong inspeksyon at pagkopya kung hindi protektado ng mga nabanggit na legal na sanggunian.

Ang mga gumagamit ay binabalaan na ang pagkolekta ng personal na impormasyon na hiniling mula sa o boluntaryo ng mga bata sa online o sa pamamagitan ng email ay ituturing na katulad ng impormasyon na ibinigay ng isang nasa hustong gulang at maaaring sumailalim sa pampublikong pag-access.

Pagsisiwalat sa Publiko

Sa County ng Contra Costa, umiiral ang mga alituntunin at regulasyon upang matiyak na bukas ang pamahalaan at may karapatan ang publiko na ma-access ang mga naaangkop na talaan at impormasyong taglay ng pamahalaan ng County. Kasabay nito, may mga pagbubukod sa karapatan ng publiko na ma-access ang mga pampublikong rekord na nagsisilbi sa iba't ibang pangangailangan: ang pagkapribado ng mga indibidwal ay kasama sa mga pagbubukod na ito. Ang mga pagbubukod ay ibinibigay ng mga batas ng County, Estado at Pederal.

Nagsusumikap kaming protektahan ang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagkolekta lamang ng impormasyong kinakailangan upang maihatid ang aming mga serbisyo. Ang lahat ng impormasyon na maaaring kolektahin sa site na ito ay nagiging pampublikong rekord na maaaring sumailalim sa inspeksyon at pagkopya ng publiko, maliban kung may exemption sa batas.

Kung sakaling magkaroon ng salungatan sa pagitan ng Notification ng Privacy na ito at ng Contra Costa County Board Ordinance 95-6 o iba pang legal na entity na namamahala sa pagsisiwalat ng mga tala, ang Contra Costa County Board Ordinance o iba pang naaangkop na batas ang makokontrol.

Pag-access at Pagwawasto ng Personal na Impormasyon

Maaari mong suriin ang anumang personal na impormasyong kinokolekta namin tungkol sa iyo. Maaari kang magrekomenda ng mga pagbabago sa iyong personal na impormasyon na pinaniniwalaan mong mali sa pamamagitan ng pagsusumite ng nakasulat na kahilingan na kapani-paniwalang nagpapakita ng error. Kung naniniwala ka na ang iyong personal na impormasyon ay ginagamit para sa isang layunin maliban sa kung ano ang nilayon noong isinumite, maaari kang makipag-ugnayan sa amin. Sa lahat ng sitwasyon, gagawa kami ng mga makatwirang hakbang upang i-verify ang iyong pagkakakilanlan bago magbigay ng access o gumawa ng mga pagwawasto. Tingnan ang seksyon ng Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan.

Cookies

Ano ang isang Cookie?

Ang cookie ay isang maliit na halaga ng data, na maaaring may kasamang anonymous na natatanging identifier, na ipinadala sa iyong browser mula sa mga computer ng isang web site at maaaring gamitin lamang sa panahon ng iyong session (isang "session" cookie) o maaaring iimbak sa iyong hard drive ng computer (isang “persistent” cookie). Maaaring maglaman ang cookies ng data tungkol sa paggalaw ng user sa panahon ng pagbisita sa web site. Kung ang iyong browser software ay nakatakdang payagan ang cookies, ang isang web site ay maaaring magpadala ng sarili nitong cookie sa iyo.

Bakit Ginagamit ang Cookies sa Mga Web Site?

Ang cookies ay isang mekanismo para sa pagpapanatili ng pagpapatuloy sa pagbisita ng user sa isang web site. Pinapayagan nila ang data na mapanatili para sa kapakinabangan ng mga user habang nagna-navigate sila sa isang site. Ito ay tinutukoy bilang cookie na "session" o "pamamahala". Mawawala ang cookies na ito kapag tinapos mo ang iyong pagbisita sa web site dahil pinapanatili lamang ang mga ito sa aktibong memorya ng iyong browser sa panahon ng iyong session. Ang cookies ay maaari ding iimbak sa iyong computer upang ikaw ay makilala ng isang web site sa mga susunod na pagbisita. Mababasa ang mga ito ng web site na nagtatakda sa kanila tuwing papasok ka sa web site. Madalas na ginagamit ang mga ito sa mga web site na nangangailangan sa iyong mag-login upang mailigtas ka sa pagpasok ng lahat ng iyong impormasyon sa pag-log-in. Maaari silang mag-imbak ng impormasyon sa iyong natatanging identifier at sa mga lugar ng web site na iyong binisita dati. Ang mga cookies na ito ay naka-imbak sa hard drive ng iyong computer pagkatapos mong umalis sa iyong pagbisita sa web site at dahil dito ay madalas na tinutukoy bilang "persistent" cookies.

Mga pagpipilian tungkol sa Cookies

Maaari mong i-configure ang iyong browser upang tanggapin ang lahat ng cookies, tanggihan ang lahat ng cookies, o abisuhan ka kapag nakatakda ang isang cookie. (Ang bawat browser ay iba, kaya tingnan ang "Tulong" na menu ng iyong browser upang matutunan kung paano baguhin ang iyong mga kagustuhan sa cookie.)

Mga Kasanayan ng Contra Costa County Tungkol sa Cookies

Sa kasalukuyan, gagamit lamang ng cookies ng session ang Contra Costa County. Ang impormasyon sa cookies na ito ay pananatilihin lamang ng County habang ang session ng user ay aktibo sa isang talahanayan na naglilista ng mga natatanging identifier ng mga kasalukuyang gumagamit ng site.

Katiwasayan

Ang County ay nagsagawa ng ilang hakbang upang pangalagaan ang integridad ng mga telekomunikasyon at imprastraktura ng computing nito. Ang mga hakbang sa seguridad ay isinama sa disenyo, pagpapatupad at pang-araw-araw na gawi ng buong kapaligiran sa pagpapatakbo bilang bahagi ng patuloy na pangako nito sa pamamahala sa peligro.

Ang impormasyong ito ay hindi dapat ipakahulugan sa anumang paraan bilang pagbibigay ng negosyo, legal, o iba pang payo. Ang impormasyong ito ay hindi dapat ituring bilang ginagarantiyahan bilang hindi-patunay ang seguridad ng impormasyong ibinigay sa pamamagitan ng mga web site na sinusuportahan ng County.

 

Pagtanggi sa pananagutan

Ang Contra Costa County ay may mga link sa iba pang mga web site. Maaaring kabilang dito ang mga link sa mga web site na pinapatakbo ng ibang mga ahensya ng gobyerno, nonprofit na organisasyon at pribadong negosyo. Kapag nag-link ka sa ibang site, wala ka na sa Contra Costa County at hindi ilalapat ang Paunawa sa Privacy na ito. Kapag nag-link ka sa isa pang web site, napapailalim ka sa patakaran sa privacy ng bagong site na iyon.