CalFresh Integridad ng Programa

Ang yunit ay may pananagutan para sa integridad ng programa, pagtiyak sa kalidad at katumpakan na mga aktibidad sa CalFresh programa. Ang mga Program Integrity Assistant ay nagsasagawa ng mga pagsusuri sa kaso at mga operasyon ng integridad ng programa sa Departamento ng Employment at Human Services. Ang Program Integrity Coordinator ay nagbibigay ng mga ulat ng mga resulta ng integridad ng programa; nagsasagawa ng mga pag-aaral ng mga uso sa casework at mga problema sa pagsunod; nagbibigay ng teknikal na tulong sa mga kawani ng departamento hinggil sa mga kinakailangang aktibidad para sa pagkamit at pagpapanatili ng integridad at katumpakan ng programa; pinapayuhan din ang mga Direktor ng Kawanihan, Mga Tagapamahala ng Kagawaran at Superbisor sa mga resulta at kahihinatnan ng mga natuklasan sa integridad ng programa at nagrerekomenda ng mga kinakailangang aksyon sa pagwawasto upang mapabuti o mapahusay ang katumpakan at pagsunod sa regulasyon.

Makipag-ugnayan kay: Vince Odusanya, Program Integrity Coordinator (925) 608-6090