Mag-apply para sa Mga Serbisyo

Kung interesado kang mag-apply para sa Cash Aid, Medi-Cal or CalFresh (food stamps) maaari mong ilapat sa mga sumusunod na paraan:

Mga Lokasyon ng Opisina ng Distrito

East County

4545 Delta Fair Boulevard
Antioch, CA 94509

151 Sand Creek Road
Suite A, Gusali 6
Brentwood, CA 94513

Central County

400 Ellinwood Way
Pleasant Hill, CA 94523

West County

1305 Macdonald Avenue
Richmond, CA 94801

151 Linus Pauling Drive
Hercules, CA 94547

koreo

Central Mail Unit

para CalWORKS, CalFresh, Mga Medikal na Aplikasyon, Mail sa:

Trabaho At Serbisyong Pantao
Contra Costa County
Po Box 4114
Concord, Ca 94524-9700