Mga Oportunidad sa Kontrata

Tish GallegosReleases News

(Martinez, CA) Ang Contra Costa County Employment & Human Services at ang Economic Opportunity Committee ay naghahangad na pondohan ang mga programang nagdudulot ng pagbabago sa buhay ng county sa ekonomiya…