Imahen

pagbisita Mga BenepisyoCal upang suriin ang iyong mga kasalukuyang benepisyo, magsumite ng mga form at higit pa.

Ang mga opsyon sa ibaba ay para sa bukas / nakabinbin CalFresh & Medi-Cal kaso


Panatilihin ang Iyong Medi-Cal Coverage!

I-update ang iyong impormasyon kaya Medi-Cal maaabot ka kapag oras na para mag-renew.

Makakatanggap ka ng sulat sa koreo na nagsasabi sa iyo kung ang iyong Medi-Cal ay awtomatikong na-renew o kung ang County ay nangangailangan ng karagdagang impormasyon. Kung nakatanggap ka ng renewal packet o notice na humihingi ng karagdagang impormasyon, maaari mo itong isumite sa pamamagitan ng koreo, telepono, personal, o online.

Para sa higit pang impormasyon o para mag-sign up para sa mga alerto sa email at text, bisitahin ang KeepMediCalCoverage.org.


Medi-Cal Renewal Scam Alert

Nakatanggap ang Department of Health Care Services (DCHS) ng mga ulat na nakikipag-ugnayan ang mga scammer at masasamang aktor Medi-Cal mga miyembro na humiling ng bayad para mag-aplay o mag-renew ng kanilang Medi-Cal.

Gagawin ng Contra Costa County at ng Estado ng California hindi kailanman nangangailangan ng pagbabayad sa Medi-Cal proseso ng aplikasyon o pag-renew.

Mangyaring maging alerto para sa mga potensyal na mapanlinlang na tawag at pinaghihinalaang Medi-Cal pandaraya, at iulat ang mga insidenteng ito sa DHCS sa pamamagitan ng pag-email [protektado ng email].

****************

Alerta de Estafas de Medi-Cal Pagkukumpuni

El Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS, por sus siglas en inglés) ha recibido informes que hay estafadores y personas haciéndose pasar por representatives de Medi-Cal y que están pidiendo tarifa/pago por ayudar a personas con su solicitud o renovación de solicitud de Medi-Cal.

El Condado de Contra Costa at ang estado ng California hindi kailanman nangangailangan ng pago por ayudarles con la solicitud o renovación de Medi-Cal.

Por favor, estén al pendiente ante posibles estafas, y cualquier estafa potencial o conocida, reporten por correo electrónico al [protektado ng email].

Matuto Tungkol sa BenefitsCal
Alamin Kung Paano Humiling ng EBT Card

Manood ng mga how-to na video upang matutunan ang tungkol sa paggamit ng BenefitsCal:

Paano lumikha ng isang account

Paano mag-apply para sa mga benepisyo

Alamin Kung Paano Humiling ng EBT Card