Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Isip

Ang Community Services Bureau ay isang sertipikadong tagapagbigay ng kalusugang pangkaisipan sa mga batang edad zero hanggang limang. Ang bawat isa sa mga bata sa aming programa ay sinusuri para sa pangangailangan para sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip. Tinutukoy ang mga bata at kanilang mga pamilya na maaaring mangailangan ng tulong at ire-refer sa Mental Health Unit ng aming bureau na may nakasulat na pahintulot ng (mga) magulang. Ang Mental Health Unit ay nag-aayos para sa mga pagtatasa, indibidwal at pampamilyang therapy, at mga serbisyo sa suporta ng magulang.

Ang aming Mental Health Unit ay gumagana sa pakikipagtulungan sa Contra Costa County Children's Mental Health Department. Nagtatrabaho ang Mental Health Interns sa ilalim ng pangangasiwa ng mga lisensyadong clinician sa iba't ibang lugar ng preschool. Ang internship program na ito ay nagbibigay sa mga Intern ng grupo at indibidwal na pangangasiwa pati na rin ng espesyal na pagsasanay sa pagpapaunlad ng bata, play therapy, sand tray therapy at patuloy na paggamot.