Paghahanda sa Paaralan

Ang School Readiness Initiative ay West Contra Costa County ay pinondohan ng First 5 Contra Costa County at ng Community Services Bureau. Ang programa ay nagpapakain sa labingwalong paaralang elementarya sa West Contra Costa Unified School District. Nagsusumikap ang mga kawani sa paglikha ng Mga Plano sa Transisyon ng Kindergarten upang gawing komportable ang paglipat sa kindergarten para sa mga bata. Ang mga magulang ng mga bata na hindi pumapasok sa preschool ay inaalok ng mga workshop ng magulang-anak, mga field trip na pang-edukasyon, isa-isang pagbisita sa bahay, at iba pang pakikipag-ugnayan sa mga outreach worker. Ito ay nagpapataas ng kakayahan at kaalaman ng mga magulang upang matulungan ang kanilang anak na matuto ng mga kasanayan upang magtagumpay sa kindergarten.

Ang School Readiness Initiative ay naging mahalagang bahagi ng komunidad ng West Contra Costa sa pamamagitan ng pagsisikap nitong magbigay ng kalidad na edukasyon ng magulang at suporta para sa maraming paaralan sa buong county.