Mga Komprehensibong Serbisyo

Ano ang Comprehensive Services?

Ang Comprehensive Services ay isang team approach sa paglilingkod sa mga pamilya na naka-enroll sa Head Start program. Iminungkahi ng diskarteng ito para sa mga pamilya at mga bata na magkaroon ng mga mapagkukunan at serbisyong magagamit upang mapagbuti nila ang kanilang buhay. Kasama rin dito ang pagbibigay kapangyarihan sa mga magulang na maging kanilang sariling tagapagtaguyod at upang itaguyod ang kanilang mga anak. Kasama sa mga serbisyo ang: kalusugan, nutrisyon, kalusugan ng isip, mga kasanayan sa lipunan, mga kapansanan, at mga serbisyo sa edukasyon sa maagang pagkabata.

Narinig na ng lahat ang kasabihang, "Kailangan ng isang nayon upang mapalaki ang isang bata." Binubuod ng kasabihang iyon ang batayan ng Comprehensive Services na ibinigay ng CSB para sa lahat ng naka-enroll na bata. Kailangan ng isang buong komunidad upang maging tumutugon sa mga bata at pamilya sa loob nito upang ang mga bata at pamilya ay umunlad at lumaki bilang mga responsableng mamamayan at balang araw ay makapagbigay muli sa komunidad na nagpalaki sa kanila.

Ano ang tungkulin ng Comprehensive Services?

Napagtatanto ng Community Services na hindi matututo ang mga bata kung sila ay nasa mahinang kalusugan, walang sapat na pagkain, o kung wala silang matatag na tahanan. Hindi matutulungan ng mga magulang ang pag-aaral ng kanilang mga anak kung nag-aalala sila kung saan sila matutulog, kung paano sila magbabayad ng mga utility, o kung saan sila kukuha ng pagkain para sa almusal. Kapag pumasok ang mga pamilya sa aming programa, tinatasa ng kawani ng Comprehensive Services kung nasaan ang pamilya, saan sila nanggaling, at kung saan nila gustong pumunta. Ang isang miyembro ng kawani ng Comprehensive Services ay naroroon upang tulungan ang mga pamilya na matukoy ang kanilang mga lakas at interes at buuin ang mga ito upang makamit ng bawat pamilya ang mga layunin nito.