Ahensya ng Pagkilos ng Komunidad

Ang Community Services Bureau ay nagsisilbing pederal na itinalagang Community Action Agency para sa Contra Costa County. Kami ay bahagi ng pambansang network ng Community Action Partnership ng higit sa 1,100 ahensya na nagtatrabaho upang maibsan ang kahirapan at bigyang kapangyarihan ang mga pamilyang mababa ang kita sa mga komunidad sa buong Estados Unidos.

Kasama ng Head Start, ang mga Community Action Agencies ay nagmula sa Economic Opportunity Act of 1964. Ang Head Start at Community Action ay ang mga pangunahing bahagi ng misyon ng bureau. Parehong may layunin na alisin ang kahirapan at bigyang kapangyarihan ang mga tao at pamilya. Tulad ng Head Start, ang ating Community Action Program ay mananagot sa isang tri-partite na Konseho- ang Economic Opportunity Council na binubuo ng pantay na bahagi ng mga taong mababa ang kita, mga kinatawan ng komunidad, at ng Board of Supervisors.

Maraming mga programa ang bumubuo sa grupo ng Bureau ng mga serbisyo ng Community Action kabilang ang: Community Services Block Grant (CSBG), Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP), at Weatherization.

Ang kawanihan ay kasalukuyang tumatanggap ng mahigit $800,000 sa isang taon sa mga pondo ng CSBG upang suportahan ang pangangasiwa at pagpapatakbo ng iba't ibang programa sa pagbabawas ng kahirapan. Ang Economic Opportunity Council ay bumuo at nagpatibay ng isang taunang Community Action Plan upang Balangkasin ang mga programa at estratehiya na nagbabawas ng kahirapan sa Contra Costa County. Ang mga programa at estratehiyang ito ay ginagabayan ng masusukat na mga tagapagpahiwatig ng pagganap na pinagtibay ng National Community Action Partnership.

Bilang karagdagan sa pagsuporta sa mga serbisyo sa mga pamilyang Head Start, ginagamit din ng Bureau ang mga pondo ng CSBG upang suportahan ang mga programang nakabatay sa komunidad para sa mga nasa panganib na pagpapaunlad at trabaho ng mga kabataan, self-employment, pagmamay-ari ng bahay, paghahanda sa sakuna, at iba pang pakikipagsosyo sa komunidad na tumutulong sa mga mababang kita. pamilya at tao sa pagtakas sa kahirapan.