Pagkain

Nag-aalok kami ng komprehensibong sistema ng mga serbisyo sa nutrisyon ng bata para sa mga bata at pamilyang mababa ang kita. Naniniwala kami na ang mabuting nutrisyon ay dapat magsimula sa maagang pagkabata kapag ang mga gawi ay nabuo.

Kasama sa aming mga serbisyo sa nutrisyon ang:

  • Mahusay na balanse at masustansyang mga pagkain na sumusunod sa mga alituntunin sa pagkain ng Programa ng Pagkain ng Departamento ng Agrikultura ng Estados Unidos.
  • Pagsusuri at pagtatasa ng nutrisyon.
  • Pagpapayo sa indibidwal na nutrisyon ng isang Rehistradong Dietitian para sa mga pamilyang may mga anak na nasa panganib sa nutrisyon.
  • Edukasyon sa nutrisyon sa mga pagpupulong ng magulang at sa pamamagitan ng mga menu at newsletter.
  • Isang kurikulum ng Nutrisyon na nagtataguyod ng pisikal na aktibidad at malusog na gawi sa pagkain.

Nakikipagtulungan din kami sa aming mga kasosyo sa komunidad upang suportahan ang edukasyon sa buong komunidad na naglalayong bawasan ang tumataas na problema ng labis na katabaan sa pagkabata.

Gamit ang grant para sa California/Nevada Community Action Partnership, bumuo at nagpatupad kami ng isang programa na gumagamit ng naaangkop na laki ng paghahatid sa mga pagkain sa silid-aralan at naghahain ng mga pagkaing ito gamit ang pampamilyang kainan. Ang programang ito ay nagdaragdag sa pakikilahok ng mga bata sa malusog na pisikal na aktibidad.