Head Start at Early Head Start at State Preschool

Nagbibigay ang CSB ng mga komprehensibong serbisyo para sa humigit-kumulang 2,100 bata, edad 0-5 at kanilang mga pamilya bawat araw. Kabilang dito ang edukasyon, kalusugan, mga serbisyo sa kapansanan at kalusugang pangkaisipan gayundin ang mga serbisyo sa nutrisyon at suporta sa pamilya at mga mapagkukunan sa lahat ng pamilya ng CSB na nakatala sa programa. Ang CSB ay nagpapanatili ng mahigpit na mga ratio ng staffing sa lahat ng 13 center, na may 1:8 adult: child ratio para sa mga batang preschool; 1:4 para sa mga paslit at 1:3 para sa mga sanggol na wala pang 18 buwang gulang. Pinipili ang dedikadong kawani ng CSB batay sa kanilang kakayahang magbigay ng pangangalaga sa mga bata, ang kanilang pormal na edukasyon sa Early Care and Education, background at karanasan at pagkakaroon ng California Teacher o Associate Teacher Permit na inisyu ng California Consortium on Teacher Credentialing.

Sinisikap ng CSB na tiyakin na ang silid-aralan at mga kawani ng suporta sa programa ay sumasalamin sa mga bata at pamilya sa programa. Tinitiyak ng CSB na ang mga kawani ay maaaring makipag-usap sa mga bata at magulang sa kanilang unang wika. Kung hindi ito posible, available ang mga serbisyo sa pagsasalin sa bawat lokasyon.

Head Start Curriculum

Ang lahat ng CSB center ay nagpapatupad ng Creative Curriculum. Ang kurikulum na nakabatay sa pananaliksik, ay nagpapaalam sa atin kung paano bubuo at natututo ang mga bata, nagtataguyod ng mga positibong kapaligiran sa pag-aaral, isinasama ang pag-aaral na nakabatay sa proyekto, nakikipagsosyo sa mga pamilya at nililinaw ang tungkulin ng guro bilang facilitator at kasosyo sa pag-aaral ng bata. Ang kapaligiran (panloob at panlabas), pagpili at pagpapatupad ng mga aktibidad, at mga diskarte sa paggabay ng bata ay idinisenyo upang mapakinabangan ang mga pagkakataon para sa bawat bata na bumuo ng kakayahan sa lipunan at kultura. Tinitiyak ng hands-on curriculum na ito na ang bawat bata ay handa na para sa paaralan sa oras na maganap ang paglipat sa kindergarten.

Early Head Start

Ang programang Early Head Start ay nagsisilbi sa mga buntis na may mababang kita at mga pamilyang may mga sanggol at maliliit na bata mula sa kapanganakan hanggang sa edad na 3. Ang mataas na kalidad na programang ito ay idinisenyo upang suportahan at pangalagaan ang malusog na attachment sa pagitan ng bata at ng kanyang pamilya. Ang mga serbisyo ay ibinibigay sa mga kapaligirang naaangkop sa pag-unlad na nagtataguyod ng buong pag-unlad ng bata. Ang mga tagapag-alaga ng CSB ay pinahihintulutan na kawani na may karagdagang pagsasanay sa PITC (Program for Infant and Toddler Care giving) at pag-unlad ng sanggol at sanggol. Ang mga supply ng formula at diapering ay ibinibigay sa bawat pamilya sa programa

Tagal ng Programa

Ang karamihan sa mga sentro ng CSB ay nagbibigay ng buong araw, buong taon na pangangalaga. Ang ilang mga sentro at silid-aralan ay nagbibigay ng part/day at part-year na serbisyo.

Mga Oras ng Programa

Ang mga oras ng operasyon ng Part day program ay 8-11:30AM o 1-4:30PM. Ang mga pamilyang nagtatrabaho o dumadalo sa pagsasanay, ang buong araw na pangangalaga ay inaalok mula 7:00AM-5:30 PM, na may mga oras na nakabatay sa tiyak na pangangailangan.

Sino ang Maaaring Magpatala?

Ang pagiging karapat-dapat para sa pangangalaga ng bata ay batay sa ilang mga kadahilanan. Upang matukoy kung kwalipikado ka para sa pagpapatala, tumawag sa hotline ng pagpapatala sa ibaba o mag-email sa amin sa [protektado ng email]

Upang mag-enroll sa isa sa aming mga programa sa pangangalaga ng bata, iwanan ang iyong pangalan at numero ng telepono sa eligibility hotline o email, susubukan naming tawagan ka muli sa loob ng 48 oras.

Hotline ng Enrollment: (925) 272-4727 (Ingles Espanyol)

Ang isa pang paraan ay ang pag-print at pagkumpleto ng isang pre-screening form (Ingles/Espanyol) at i-mail o i-fax ang nakumpletong form sa kaukulang address o numero ng fax.