Mga Serbisyo sa Pagtanda at Pang-adulto

Pahayag ng Misyon

Tinutulungan namin ang mga matatanda, mga taong may kapansanan, at mga pamilya na i-maximize ang self-sufficiency, kaligtasan, kalusugan at kalayaan. Naglilingkod kami nang may habag at paggalang sa dignidad at pagpapasya sa sarili ng lahat ng matatanda at pamilya.