BANSA NG COSTA NG CONTRA

Trabaho at Serbisyong Pantao

Imahen

Serbisyong Pangkomunidad

Kami ay nakatuon sa pagtulong sa aming mga kaibigan at kapitbahay sa halos lahat ng kanilang mga pangangailangan sa trabaho at serbisyong pantao. Ang aming layunin ay nandiyan para sa iyo, kailan at saan mo kami kailangan. Dahil diyan, labis naming ipinagmamalaki na ibigay ang lahat mula sa edukasyon sa maagang pagkabata hanggang sa mga serbisyong pangnutrisyon (CalFresh Food Stamps). Naiintindihan namin na ang lahat ay nangangailangan ng kaunting tulong kung minsan at masaya na narito para sa iyo kapag ginawa mo ito.

KASALUKUYANG INaalok NAMIN ANG MGA SUMUSUNOD:

  • Mga serbisyo sa nutrisyon
  • Mga serbisyo sa kapansanan
  • Serbisyong pangkalusugan
  • Mga serbisyo sa kalusugan ng isip
  • Kahandaan sa paaralan
    (Mga programa ng HeadStart preschool)
  • Mga serbisyo sa pakikilahok ng magulang

Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin ngayon para malaman ang higit pa tungkol sa mga serbisyong pangkomunidad na aming inaalok. Ipinagmamalaki namin ang pagiging matulungin sa aming mga kapwa miyembro ng komunidad ng Contra Costa County upang mamuhay ng kasiya-siya at produktibong buhay. Kung interesado kang maging bahagi ng aming koponan, tawagan kami ngayon. Palagi kaming naghahanap ng bagong talento.