Ligtas at Matatag na Pamilya

Pag-promote ng Ligtas at Matatag na Pamilya (PSSF)

Ang programang ito ay nag-aalok ng iba't ibang serbisyo upang matugunan ang mga natukoy na pangangailangan ng komunidad sa buong Contra Costa County.

Kasama sa mga serbisyo, ngunit hindi limitado sa: impormasyon at tulong sa pagsangguni, mga klase sa pagiging magulang, mga grupo ng suportang pang-edukasyon, mga aktibidad ng kabataan, at pagpapayo sa karahasan sa tahanan. Ang mga serbisyo ay ibinibigay ng mga pakikipagtulungan ng mga organisasyong nakabatay sa komunidad at walang bayad. Para sa karagdagang impormasyon sa pagbuo ng programa, mag-email kay Jan Nelson sa Employment & Human Services Department sa [protektado ng email].

Quotes mula sa PSSF Participants

“Noong una natatakot akong pumunta sa support group. Ngayon alam ko na na kaya kong maging malakas, at may iba pang tutulong sa akin. Natagpuan ko ang lakas na sumulong sa tulong ng lahat ng kababaihan sa grupong ito.”
—Spanish Speaking Support Group Participant

“Isang taon na ang nakalipas, wala akong tirahan, naka-droga, walang konkretong direksyon kung saan pupunta. Pagkatapos kong magpagamot at masinsinang pagpapayo ay mayroon pa akong isang malaking isyu upang maibalik ang aking mga anak sa aking nag-iisang kustodiya, at iyon ay ang pabahay…ang Baypoint Family Support Program ang sagot sa aking mga problema.”
—Kasali sa Baypoint PSSF

"Ako ngayon ay nililinis ang mga gamot sa loob ng 16 na buwan, nakatanggap ng Shelter Plus Care noong Disyembre 1997, at nakahanap ng tirahan sa tulong ng Pittsburg Preschool/Baypoint FPSP."
—Kasali sa Baypoint PSSF

“Salamat [Center for Human Development/North Richmond Family Preservation and Support (FPSP now PSSF)] para sa lahat ng family support programs. Ang tulong sa programa sa transportasyon ay nagbigay sa akin ng mga tiket sa bus upang dalhin ang aking anak sa doktor ng 4 na beses...Pakipanatilihin ang programa sa transportasyon dahil talagang kailangan ito ng komunidad upang matulungan ang pamilya at mga bata para sa mga panayam sa trabaho, trabaho, appointment sa doktor at pagkain.”
—Lahok sa PSSF ng North Richmond