Paghahanap ng Pamilya

Ang Family Finding ay isang benepisyo na inaalok sa pamamagitan ng Children & Family Services. Ang programa ng Family Finding ay nag-aalok ng masinsinang proseso ng paghahanap para sa mga kabataang sangkot sa Mga Serbisyong Pambata at Pamilya. Ang layunin ay mag-alok ng panghabambuhay na koneksyon sa mga kabataan, hanapin ang mga hindi nauugnay na miyembro ng pamilya, magbigay ng lugar o tuklasin ang mga kamag-anak ng mga batang nasa pangangalaga.

Kung interesado kang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyong mga kamag-anak at kung paano mo sila masusuportahan, mangyaring makipag-ugnayan sa Family Finding Unit sa: 1 888--811 4918-.

 

Isang imahe ng silweta ng isang pamilya sa labas sa panahon ng paglubog ng araw, naglalaro ng isang hugis bahay na ginupit na karton.