Manatiling Ligtas na Kampanya sa Bus

Alan WangReleases News

Richmond, CA, Oktubre 3, 2023 – Sa Contra Costa County, 63% ng pagkamatay ng karahasan sa tahanan ay sanhi ng mga baril.[1] Ang mga pagkamatay na iyon ay maiiwasan, at ang tulong ay magagamit sa mga nasa…

Paalam, MyBCW – Kumusta, BenefitsCal

Larena BaldazoReleases News

Lumipat Kami Mula sa MyBenefitsCalWIN (MyBCW) Ang Contra Costa County ay lumipat mula sa MyBenefitsCalWin (MyBCW) patungo sa BenefitsCal, isang bagong website upang pamahalaan ang iyong mga benepisyo. Ang paglipat na ito ay hindi nakakaapekto sa iyong kasalukuyang…

Pang-emergency na Pangangalaga sa Bata para sa Mga Mahahalagang Manggagawa ng Contra Costa (4.24.20)

Tish GallegosMga Anunsiyo, Releases News

Mahalagang Kaluwagan sa Pag-aalaga ng Bata para sa Mga Manggagawa sa Frontline ng COVID-19 Contra Costa County Nagpapakilos ng Suporta para sa Staff ng Pangangalagang Pangkalusugan, Mga First Responder at Lahat ng Mahahalagang Manggagawa Martinez, Calif. (Abril 24, 2020) – Sa …