Kailangan namin ang Inyong Input

Larena BaldazoMga Anunsiyo

Mga miyembro ng komunidad ng Contra Costa, mahalaga ang iyong input! Nasa yugto na kami ng pagpaplano para sa mga bagong Youth Center na pinondohan ng Panukala X, at gusto naming makarinig mula sa IYO! Kunin ang aming…

Libreng Tulong sa Buwis

Larena BaldazoMga Anunsiyo

Ang Free Tax Help Bay Area ay isang koalisyon ng mga organisasyon na pinamumunuan ng United Way Bay Area, sa pakikipagtulungan sa IRS. Ang mga serbisyo ay inihanda ng IRS-certified na mga boluntaryo, ginagawa ang iyong …

Nag-hire Ngayon ng mga Early Childhood Educators

Tish GallegosMga Anunsiyo

Sumali sa Aming Koponan ng Early Childhood Educators Kami ay kumukuha ng mga Guro, Associate Teacher, at Site Supervisors Teachers & Associate Teachers – Mag-apply sa https://bit.ly/ECETeacherOpeningsSite Supervisors – Mag-apply sa https://bit.ly/ECESiteSupJobOpenings $6,000 …

Mahalaga ang Iyong Boses!

Tish GallegosMga Anunsiyo

Paglalahad ng Community Assessment Survey for Older Adults (CASOA) Ang iyong mga insight ay maaaring magbigay daan. Ang California Department of Aging (CDA) ay nagsasagawa ng kauna-unahang statewide survey para masuri ang mga pangangailangan …

Galing ba sa EHSD ang bill na iyon?

Tish GallegosMga Anunsiyo

Ang Contra Costa County Employment and Human Services Department (EHSD) ay nakatanggap ng mga ulat tungkol sa mga indibidwal na tumatanggap ng mga singil na mukhang mula sa EHSD. Ang mga abiso mula sa EHSD ay palaging may kasamang nauugnay na kaso…