Kumita Ito! Itago mo! I-save Ito! (EKS)

Kumita Ito ng Contra Costa! Itago mo! I-save Ito! (EKS) Campaign ay bahagi ng isang panrehiyong pagsisikap na nagbibigay ng libreng tulong sa buwis sa mga manggagawang mababa ang kita at tumutulong sa kanila na matanggap ang kanilang buong pagbabalik ng buwis at mga kredito. Ang EKS ay isang proyekto ng Family Economic Security Partnership (FESP). Ang FESP ay isang pampubliko, pribado, at non-profit na collaborative na nakatuon sa pagtaas ng kita at pagbuo ng mga asset ng mga indibidwal at pamilyang may mababang kita na nakatira sa Contra Costa County.

Kailangan ko bang tumanggap CalWORKs o iba pang tulong para samantalahin ang libreng paghahanda ng buwis?

Hindi. Kung ang iyong kita noong nakaraang taon ay $52,000 o mas mababa, maaari kang maging kwalipikado para sa libreng paghahanda ng buwis. HINDI kinakailangan ang US Citizenship.

Ano ang Earned Income Tax Credit at ang Child Care Tax Credit?

Ang Earned Income Tax Credit (EITC) ay isang maibabalik na pederal na income tax credit para sa mga indibidwal at pamilyang nagtatrabaho na may mababang kita. Kapag lumampas ang EITC sa halaga ng mga buwis na dapat bayaran, magreresulta ito sa isang refund ng buwis sa mga nag-claim at kwalipikado para sa kredito. Ang Child Tax Credit ay isang hindi maibabalik na credit at maaaring umabot ng hanggang $1,000 bawat kwalipikadong bata depende sa iyong kita. Ang Karagdagang Child Tax Credit ay isang refundable na credit at maaaring magbigay sa iyo ng refund kahit na wala kang anumang buwis.

Paano ko makukuha ang mga tax credit na ito?

Ang kailangan mo lang gawin ay mag-apply kapag nag-file ng iyong tax return. Upang malaman kung saan mo maaaring tapusin ang iyong mga buwis, pumunta sa uwba.org/taxhelp.

Saan ako maaaring mag-aplay?

Para sa karagdagang impormasyon sa EKS program at mga lokasyon ng Volunteer Income Tax Assistance (VITA) sa Contra Costa County, bisitahin ang Earn It! Itago mo! I-save Ito! website sa http://earnitkeepitsaveit.org.

Kung mayroon kang higit pang mga tanong o nahihirapan kang makakuha ng appointment sa VITA, tumawag nang walang bayad
1 (800) 358-8832 or 2-1-1.