Mahalagang Impormasyon Tungkol sa CalFresh Limitasyon sa Oras ng ABAWD

Simula noong Hulyo 1, 2020 ang Estado ng California ay pinagkalooban ng Statewide Waiver sa limitasyon sa oras ng ABAWD hanggang Hunyo 30, 2021. CalFresh ang mga tatanggap ay kailangan pa ring i-screen at tukuyin bilang isang potensyal na ABAWD kung hindi exempt, gayunpaman walang mga limitasyon sa oras na ipapataw sa panahon ng waiver.

Mangyaring panoorin ang video na ito para sa higit pang impormasyon tungkol sa bago CalFresh Patakaran ng ABAWD:

Kung gusto mong ipaalam sa County ang isang potensyal na ABAWD exemption mangyaring mag-download ng isang self-screening form (ENG | ESP), kumpletuhin at i-summit ang isa sa apat na paraan:
  1. Pagbaba sa kahit saan opisina ng distrito ng EHSD
  2. Mail sa:
    EHSD
    PO BOX 4114
    Concord, CA 94524-9700
  3. Mag-upload sa ehsd.org
  4. Fax sa (925) 608-4608