Isang larawan ng sariwang prutas at gulay na inilatag sa isang countertop.

Mga Sesyon sa Pakikinig ng Food Security

Larena BaldazoMga Anunsiyo

Sumali sa isa sa aming tatlong sesyon ng pakikinig upang ibigay ang iyong pananaw sa kawalan ng seguridad sa pagkain sa Contra Costa County. Ang aming layunin ay makipagtulungan sa aming mga kasosyo sa komunidad upang matugunan ang mga pangangailangan ng seguridad sa pagkain ng aming mga kapitbahay. Kung ikaw ay isang kasosyo o may interes na magdala ng pagbabago sa kawalan ng seguridad sa pagkain ng Contra Costa — kung gayon ang kaganapang ito ay para sa iyo! Ang iyong boses ay mahalaga.

Mag-rehistro na ngayon: bit.ly/CCCFoodSecurity 

Tingnan at i-download ang flyer ng kaganapan dito