Ang EHSD Aging & Adult Services ay Ginawaran ng $1.5 Million na Grants para Tumugon sa Pang-aabuso sa Elder habang Lumalago ang Populasyon ng Contra Costa County.

KevinWalang Kategorya