Kailangan namin ang Inyong Input

Larena BaldazoMga Anunsiyo

Mga miyembro ng komunidad ng Contra Costa, mahalaga ang iyong input!

 

Nasa yugto na kami ng pagpaplano para sa mga bagong Youth Center na pinondohan ng Panukala X, at gusto naming makarinig mula sa IYO! Sagutan ang aming survey upang ibahagi ang iyong mga ideya at opinyon, na humuhubog sa kinabukasan ng mahahalagang lugar ng komunidad na ito. Sama-sama, maaari tayong lumikha ng mga sentro na tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kabataan at palakasin ang ating komunidad. Mangyaring isumite ang iyong mga tugon bago ang Lunes, Abril 15.

 

Ang Contra Costa County ay nagbubukas ng 3 bagong sentro ng kabataan! Ibahagi ang iyong mga opinyon at tulungan kaming hubugin ang plano! I-click ang link sa itaas para ma-access ang survey. Masaya naming inaabangan ang panahon na makarinig mula sa iyo. Mangyaring magsumite ng mga tugon bago ang Lunes, Abril 15, 2024. Magsasagawa rin kami ng personal at virtual na mga sesyon sa pakikinig sa pagitan ngayon at Abril 16. Ibabahagi ang impormasyon sa link sa itaas. Mga tanong? Makipag-ugnayan sa community@socialchangepartners.com.