Libreng Tulong sa Buwis

Larena BaldazoMga Anunsiyo

Ang Free Tax Help Bay Area ay isang koalisyon ng mga organisasyon na pinamumunuan ng United Way Bay Area, sa pakikipagtulungan sa IRS. Ang mga serbisyo ay inihanda ng mga boluntaryong na-certify ng IRS, na ginagawang maayos at secure ang iyong proseso ng pag-file.

Tinitiyak ng UWBA na mapakinabangan ng mga nagbabayad ng buwis ang kanilang mga refund sa pamamagitan ng pag-claim ng mga cash-back na kredito sa buwis, tulad ng Federal at California Earned Income Tax Credit, at ang Federal at California Child Tax Credit. Ang mga residente ng California na kumita ng mas mababa sa $30,000 noong 2023 ay maaaring maging karapat-dapat para sa hanggang $8,000 sa estado at pederal na mga kredito sa buwis, depende sa kita at laki ng pamilya.

pagbisita uwba.org/freetaxhelp para sa karagdagang kaalaman.