Nag-hire Ngayon ng mga Early Childhood Educators

Tish GallegosMga Anunsiyo

Sumali sa Aming Team ng mga Early Childhood Educators

Kami ay kumukuha ng mga Guro, Associate Teacher, at Site Supervisor

Mga Guro at Associate na Guro – Mag-apply sa https://bit.ly/ECETeacherOpenings
Site Supervisor – Mag-apply sa https://bit.ly/ECESiteSupJobOpenings

$6,000 na Bonus sa Pag-hire!
$3,000 sa buwan kasunod ng petsa ng pag-upa + $3,000 pagkatapos ng 4 na buwan ng patuloy na pagtatrabaho

Para sa karagdagang impormasyon, tumawag (925) 646-5049

Flyer ng Teacher at Associate Teacher
Flyer ng Site Supervisor

Matuto pa tungkol sa panghabambuhay na epekto ng ating mga guro sa buhay ng mga bata