Mahalaga ang Iyong Boses!

Tish GallegosMga Anunsiyo

Paglalahad ng Community Assessment Survey para sa mga Matatanda (CASOA)

Ang iyong mga insight ay maaaring magbigay daan. Ang California Department of Aging (CDA) ay nagsasagawa ng isang kauna-unahang statewide survey upang masuri ang mga pangangailangan ng mga matatanda (55+) sa buong estado. 

Ang Community Assessment Survey for Older Adults (CASOA) ay nagbibigay-kapangyarihan sa iyo na ipahayag ang iyong mga pangangailangan at kagustuhan. Makakatulong ang iyong input na mapabuti ang mga programa, suporta, at serbisyong tumutugon sa iyong mga natatanging kinakailangan. Ang pagkuha ng survey ay nagbibigay-daan sa iyo na ibahagi kung ano ang mahalaga sa iyo ngayon at sa mga susunod na taon, upang matulungan ka ng CDA at ang milyun-milyong iba pang mga taga-California sa edad na 55. 

Ang CASOA ay isa ring makabuluhang pagkakataon upang mangalap ng impormasyon tungkol sa oryentasyong sekswal at pagkakakilanlang pangkasarian, na tinitiyak na ang pangangalagang pangkalusugan ay nananatiling nakasentro sa pasyente at may pinakamataas na kalidad sa buong California.

Nauunawaan ng CDA na kung minsan ang mga survey ay maaaring maging kumplikado o mapanghimasok. Iginagalang ng CDA ang iyong privacy at tinitiyak na mananatiling kumpidensyal ang iyong mga tugon.

Para makilahok sa survey, sundan ang link na ito:  https://polco.us/n/res/vote/state-of-california-department/community-assessment-survey-3?pn-method=open

Ang CASOA ay available online sa maraming wika – English, Spanish, Cantonese, Mandarin, Korean, Tagalog, Vietnamese, Hindi, at Arabic. Kung kailangan mo ng anumang teknikal na suporta sa pag-access sa survey, mag-email [protektado ng email].

Para sa anumang iba pang katanungan tungkol sa survey, tumawag (916) 970-9948.