Mga Tip sa Kaligtasan sa Init at Lugar na Palamigin

KevinMga Anunsiyo

Sa Biyernes, Hulyo 14, ang EHSD ay magkakaroon ng mga sumusunod na opisina na magagamit para sa mga miyembro ng komunidad upang magpalamig sa mga regular na oras ng negosyo, 8 am hanggang 5 pm:

Antioch         4545 Delta Fair

Brentwood   151 Sand Creek Road

Karagdagang mga tip at impormasyon .