Paalam, MyBCW – Kumusta, BenefitsCal

Larena BaldazoReleases News

Lumipat Na Kami Mula sa MyBenefitsCalWIN (MyBCW)  

Ang Contra Costa County ay lumipat mula sa MyBenefitsCalWin (MyBCW) patungo sa Mga BenepisyoCal, isang bagong website upang pamahalaan ang iyong mga benepisyo. Ang paglipat na ito ay hindi makakaapekto sa iyong mga kasalukuyang benepisyo. Gayunpaman, ang mga customer ay dapat gumawa ng bagong BenefitsCal account at i-link ang kanilang kaso upang ma-access ang impormasyon ng mga benepisyo. Pamahalaan at mag-aplay para sa CalFresh, Medi-Cal, O CalWORKS benepisyo sa pamamagitan ng pagbisita Mga BenepisyoCal (https://info.benefitscal.com/).

Pakitandaan, WALANG BenefitsCal mobile app. Dapat mong gamitin ang BenefitsCal.com website upang ma-access at mag-apply para sa mga programa ng benepisyo.