Galing ba sa EHSD ang bill na iyon?

Tish GallegosMga Anunsiyo

Ang Contra Costa County Employment and Human Services Department (EHSD) ay nakatanggap ng mga ulat tungkol sa mga indibidwal na tumatanggap ng mga singil na mukhang mula sa EHSD. Palaging may kasamang nauugnay na numero ng kaso ang mga abiso mula sa EHSD. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa pagiging lehitimo ng isang singil mula sa EHSD, maaari kang makipag-ugnayan sa EHSD Collections sa (925) 677-0877. Upang mag-ulat ng pinaghihinalaang mapanlinlang na pagsingil, makipag-ugnayan sa California Office of the Attorney General.