Grand Opening ng East Family Justice Center

Tish GallegosMga Anunsiyo

Ang suporta, pag-asa, kaligtasan at pagpapagaling ay makukuha sa iisang pinto sa pagbubukas ng Family Justice Center (FJC) sa Antioch. Ang East County ay mayroon na ngayong nakakaengganyong one-stop center para sa mga residenteng apektado ng karahasan sa tahanan, sekswal na pag-atake, pang-aabuso sa bata, pang-aabuso sa nakatatanda at human trafficking. Ang FJC East ay ang ikatlong sentro ng uri nito sa Contra Costa County.

Karagdagang impormasyon