Video frame na nagtatampok kay EHSD Director Kathy Gallagher

CBS5: Panukala sa Pagbabago CalFresh Mga Panuntunan at Potensyal na Epekto sa Contra Costa

Tish GallegosSa Media

Direktor Kathy Gallagher Tingnan ang mga komento sa bagong panukala ng USDA na baguhin ang umiiral na CalFresh mga tuntunin para sa mga pamilyang karapat-dapat na tumanggap CalWORKs. Ang mga iminungkahing pagbabago ay maaaring tumagal ng ilang buwan upang maipatupad kung maaprubahan sa pagtatapos ng isang 60-araw na panahon ng komento at pagsusuri. Samantala, ang EHSD ay patuloy na naghahatid ng mga serbisyo upang matulungan ang mga pamilya na makamit ang sariling kakayahan.

Tingnan ang buong segment sa website ng KPIX