AAA 2019 Nangangailangan ng Assessment Survey

Tish GallegosReleases News

Martinez, Calif. (Mayo 21, 2019) – Inihayag ng Area Agency on Aging (AAA) ng Contra Costa County ang kanilang 2019 Needs Assessment Survey ng mga residente na 60 taong gulang o higit pa. Ang layunin ng survey ay mangalap ng mahalagang data sa mga pangangailangan sa serbisyo ng mga matatanda at kanilang mga tagapag-alaga na naninirahan sa loob ng 19 na lungsod ng county. Gagamitin ng AAA ang data para sa Four-year Area Plan on Aging ng county.  

Hinihikayat ng AAA ang lahat ng nakatatanda at tagapag-alaga na tumugon sa survey upang ang ahensya ay makakolekta ng tumpak na data para sa pagpapatupad ng mga serbisyo para sa komunidad. Ang Needs Assessment Survey ay makukuha online sa https://www.surveymonkey.com/r/olderadultssurvey, pati na rin sa print. Maaaring kumuha ng survey ang mga nakatatanda at ang kanilang mga tagapag-alaga mula Mayo hanggang Setyembre 2019. Ita-tabulate ng AAA ang mga resulta sa mga buwan ng taglagas at taglamig, at ipapakita ito sa pampublikong pulong ng ahensya sa Marso 2020. 

Ang AAA Needs Assessment Survey ay susi sa buong proseso ng pagpaplano at paghahatid ng serbisyo. Naglalahad ito ng mga katanungan upang makatulong sa pagtukoy kung aling mga serbisyo ang itatatag. Ipapaalam ng survey ang pagbuo at pagpapatupad ng Contra Costa Four-year Area Plan on Aging. Makakatulong ito na tukuyin ang mga umiiral at potensyal na pangangailangan ng mga matatanda sa loob ng county, ang mga kasalukuyang mapagkukunan ng lugar, pati na rin ang mga hindi natutugunan na pangangailangan, hindi gaanong ginagamit na mga serbisyo, at mga hadlang na maaaring pumigil sa pag-access sa mga magagamit na serbisyo.

Ang layunin ng Four-year Area Plan on Aging ay magbigay ng komprehensibong pagtingin sa kung paano tutugunan ng mga lokal na serbisyo ang (mga) pangangailangang tinutukoy ng survey, at magpakita ng integrasyon sa network ng serbisyo sa komunidad. 

Sinusuri ng AAA ang pagsusuri ng lahat ng mga survey nito kasama ang Advisory Council nito. Inaasahan ng AAA na ang mga pangangailangan ng serbisyo ng komunidad ng Contra Costa ay tumutugma sa kung paano inilalaan ng ahensya at ng Advisory Council nito ang mga pondo ng Older American's Act, na kinikilala na ang pangangailangan sa komunidad sa lahat ng lugar ay kadalasang lumalampas sa mga magagamit na serbisyo.

Contra Costa County Area Agency on Aging (AAA)

Ang misyon ng AAA ng Contra Costa County ay magbigay ng pamumuno sa pagtugon sa mga isyu na nauugnay sa mga matatandang taga-California, upang bumuo ng mga sistema ng pangangalaga na nakabatay sa komunidad na nagbibigay ng mga serbisyong sumusuporta sa kalayaan sa loob ng magkakaugnay na lipunan ng California, protektahan ang kalidad ng buhay ng mga matatanda at mga taong may kapansanan sa paggana. , at isulong ang pakikilahok ng mamamayan sa pagpaplano at paghahatid ng serbisyo.

Contra Costa County Employment & Human Services Department (EHSD) Ang Departamento ng Employment & Human Services ay nakikiisa sa komunidad upang maghatid ng mga de-kalidad na serbisyo upang matiyak ang pag-access sa mga mapagkukunang sumusuporta, nagpoprotekta, at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga indibidwal at pamilya upang makamit ang pagiging sapat sa sarili. Batay sa mga pangunahing halaga ng pagtataguyod ng kahusayan sa organisasyon, paghahatid ng pambihirang karanasan sa customer, paghikayat sa bukas na komunikasyon, pagtanggap ng pagbabago, pagsasagawa ng etikal na pag-uugali, at paggalang sa pagkakaiba-iba, ang EHSD ay naiisip na ang Contra Costa County ay patuloy na magiging isang umuunlad na komunidad kung saan ang lahat ng indibidwal at pamilya ay maaaring maging malusog, ligtas, ligtas at sapat sa sarili.

I-download ang Pindutin ang Release