Ang Richmond Standard: CalFresh maagang nakakatanggap ang mga tatanggap ng mga benepisyo dahil sa federal shutdown

Alan WangSa Media


Ang Contra Costa County ay nagsimulang magbigay ng mga benepisyo sa CalFresh mga tatanggap para sa Pebrero ngayon — higit sa dalawang linggo nang maaga — dahil sa pagsasara ng pederal na pamahalaan.

Ang US Department of Agriculture (USDA), na nangangasiwa sa Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), na dating tinatawag na Food Stamps at kasalukuyang tinatawag na CalFresh sa California, ay nagpayo na ang mga estado ay maglalabas ng mga benepisyo sa Pebrero nang maaga gamit ang magagamit na pagpopondo, ayon sa Contra Costa County Employment and Human Services Department (EHSD).

Basahin ang buong artikulo