East Bay Times: Mas kaunting mga pamilyang imigrante sa Bay Area ang nagsa-sign up para sa mga pampublikong benepisyo

Tish GallegosSa Media

Sinasaklaw ng East Bay Times ang posibleng epekto sa Contra Costa County ng mga iminungkahing pagbabago sa mga panuntunang "singil sa publiko" na may kaugnayan sa imigrasyon. Ang Direktor ng EHSD na si Kathy Gallagher ay nagsasaad ng mga panganib na nauugnay sa mga taong hindi nakaka-access Medi-Cal upang makatanggap ng pangangalagang pangkalusugan.